Terms and conditions

Please note that credit card payments for Outdoorlife Norway AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as TREKKSOFT TOUR BOOKING on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an email to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Det er påbudt å dusje rett før du skal bruke badstubåten. Du kan ikke være mistenkt for å ha covid-19, eller vise symptomer på forkjølelse. Du må erklære at du har fulgt alle reiseråd og smittevernregler, og at bruken av badstuen er på eget ansvar. Det er påbudt å ha på seg badetøy, og sitte på et håndkle i badstuen. Du vil bli spurt om å sprite hendene dine, og vi vasker badstuen mellom hver gruppe (hver time). Det vil være maks 7 personer i badstuen.

 

It is mandatory to shower right before you use the sauna boat. You cannot be suspected for having covid-19 or show any symptoms of illness. You must confirm that you have followed all travel and covid-19 regulations/restrictions, and that use of the sauna is at your own risk. It is mandatory to wear swimwear, and to sit on a towel while in the sauna. You will be asked to disinfect your hands, and we wash the sauna between every group (every hour). There will be max 7 persons in the sauna.